Kainuun aluetalouden menetyksiä

  • UPM:n tehtaan lakkauttaminen v. 2008,
  • Oulun yliopiston Kajaanin  vanhaiskasvattajakoulutuksen ja opettajankoulutuksen lakkauttamispäätös v. 2010,
  • yöjunayhteyden lakkauttaminen 2006,
  • valtionhallinnon työpaikkojen väheneminen suhteellisesti eniten koko maassa –  1000:lla henkilöllä vuosina ?.
  • Kainuun hallintokokeilun vakinaistamiseen erillislailla –  ei poliittista tahtoa v. 2010! Hallintokokeilu jatkunee 2012-2016. Kokeilun jatkuminen hidastaa kehittämistyötä