Kainuun Vihreät ry

Vuosikokous 29.2.2012

JULKILAUSUMA

Miten toimivat Kainuun palvelut vuoden 2013 alusta? Kysymys herättää aiheellista huolta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien ihmisten keskuudessa sekä maakunnan ja kuntien henkilöstössä.

Ihmisten perusoikeus on saada tarvittaessa asianmukaiset ja laadukkaat palvelut maakunnalle kehittyvistä alijäämistä huolimatta. Maakunnan sote-menojen alijäämät ovat syntyneet mm. alibudjetoinnista. Tästä johtuen sote-palvelut on voitu vuonna 2011 säilyttää vuoden 2010 tasolla, mutta ikärakenteen muutoksen tuomaan palvelutarpeen lisäykseen on voitu vastata vain osittain. Kainuun Vihreät on tietoinen, että samaan aikaan on tehty paljon toimintojen ja palvelurakenteen tehostamiseksi.

Kainuun palveluja vuoden 2013 alusta valmistellaan työnimellä Kainuun palvelumalli 2013. Valmistelusta vastaavat kunnat, koska niiden vastuulla on palvelujen järjestäminen. Valmistelu tapahtuu kunnanjohtajien, maakunnan johdon sekä poliittisten luottamushenkilöiden yhteistyönä. Valmistelun aikataulu on tiukka. Valmistelulle on ominaista, että tiedottaminen on hajanaista eikä kunnissa enempää kuin maakunnassakaan ole yhtenäistä tiedottamisen linjaa.

Kainuun Vihreät edellyttää Kainuun palvelujen valmistelun avoimuutta. Valmistelun kuluessa on turvattava palveluja tarvitsevien asukkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet. Kainuulaisten luottamus tässäkin muutostilanteessa saavutetaan vanhoin konstein: tiedottamalla, kuuntelemalla ja keskustelemalla. Kainuun Vihreät ry edellyttää, että kunnat ja maakunta järjestävät palveluista avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Tätä edellyttää myös hallintomenettelylaki.

Kainuun Vihreät kannattaa Kainuun liiton kuntayhtymän ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamista. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen siirtyminen kuntien vastuulle on tässä vaiheessa perusteltu ratkaisu.