Puoluekokous pidetään tänä viikonloppuna (25.-26.5.2013) Espoossa. Kokouksessa valitaan uusi puoluesihteeri, varapuheenjohtajat sekä liuta muita luottamushenkilöitä. Kainuusta ehdolla on Silja Keränen puoluevaltuuskunnan varajäseneksi.

Hyvistä vaihtoehdoista valinnan vaikeus

Vaikeimmaksi on osoittautunut valinta puoluesihteeriehdokkaiden välillä. Ehdolla kun on vain kolme hyvää vaihtoehtoa. Erot ehdokkaiden välillä eivät ole suuren suuria ja erottavatkin tekijät ovat usein vahvuuksia kaikille. Vaalin jo uhkaavasti lähestyessä (kirjoitamme tätä junassa matkalla kokoukseen) alkaa jo olla pientä painetta kannan muodostamiseen ja loppusuoralla äänestämme kamppailevat Lasse Miettinen ja Sallamaari Muhonen.

Lassessa meihin vetoaa ehdokastenteissä huokunut innostuneisuus ja innostavuus sekä idearikkaus kentän aktivoimiseksi ja ihmisten innostamiseksi mukaan. Hänellä on myös vankka tehtävään tarvittava kokemus toimittuaan puolueen järjestöpäällikkönä ja ministerien erityisavustajana. Sallamaari puolestaan lähestyy puoluesihteerin tehtävää käytännönläheisemmin ja painottaa tehtävässä vaadittavia taloudellisia, organisointi- ja viestintätaitoja ja hän ehkä toisi puoluetoimistolle tullessaan uutta tuulahdusta. Tätä valintaa ja sitä, millaisen puoluesihteerin haluamme, saamme vielä yön yli punnita.

Vähän helpompi valinta

Puheenjohtajaksi äänestämme Ville Niinistöä. 😉

Maaseudun näkökulmaa varapuheenjohtajistoon

Varapuheenjohtajaehdokkaiden kärkikolmikoksi olemme valinneet Anne Blandin, Krista Mikkosen ja Touko Aallon. Anne Bland maaseutu- ja erävihreiden edustajana toisi puolueen johtoon tervetulleen tuulahduksen myös maaseudun ääntä. Joensuulaisen Krista Mikkosen katsoimme myös edustavan jollain tapaa ”periferian” ääntä ja hän ainoana jatkavana toisi kolmikkoon myös kokemuksen mukanaan tuomaa tietotaitoa. Touko Aalto olisi mielestämme raikas nuori (meidän ikäinen = nuori) tuulahdus ja hän on myös osoittanut aktiivisutta tärkeissä sosiaali- ja terveyspolitiikan asioissa.

Puoluekokousaloitteista

Puoluekokouksessa käsitellään myös useita jäsenten ja jäsenyhdistysten tekemiä aloitteita, jotka löytyvät vihreiden puoluekokoussivulta. Hyviä ja kannattamisen arvoisia aloitteita ovat ainakin perhevapaiden kustannusten tasaaminen, josta on myös vireillä parhaillaan kansalaisaloite sekä kiinteistöveron käyttö ympäristöystävällisen asumisen edistämiseksi. Tietysti myös etävanhempien asemasta ja lasten oikeuksista erotilanteessa tulee huolehtia ja kaikki voitava on tehtävä lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi. Myös aloite kolmipäiväisen puoluekokouksen kokeilusta on hyvä mikäli esimerkiksi perjantaina olisi ehdokaspaneeleita, koulutuksia ja muuta oheistoimintaa ja varsinainen kokous ajoittuisi viikonlopulle, jolloin useimmilla on helpompi päästä osallistumaan.

Useimpien aloitteiden suhteen olemme aika yksimielisiä puoluehallituksen tekemien esitysten kanssa. Joissain aloitteissa puoluehallitus esitti äänestystä. Yksi äänestykseen menevistä aloitteista on ViNOn aloite kahden puheenjohtajan malliin siirtymisestä. Mallissa on sekä hyviä puolia että riskejä, joita tulee selvittää. Puoluehallitus esittää että äänestetään kahden vaihtoehdon välillä:

1. Ei oteta puolueessa käyttöön kahden puheenjohtajan mallia, vaan kehitetään puolueen kahden kärkihahmon (puolueen puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja) mallia nykyiseltä pohjalta.

2. Lähetetään aloitteet ehdollisena jatkovalmisteluun siten, että valmistellaan kahden puheenjohtajan malliin siirtymisen eri vaihtoehtoja ja näiden vaikutusta puolueen organisaation sekä näiden pohjalta valmistellaan tarvittavat sääntömuutokset seuraavaan puoluekokoukseen, jossa sääntömuutokset tarvitsevat 3/4 enemmistön tullakseen hyväksytyiksi.

Mielestämme malli kannattaa selvittää ja tehdä lopullinen päätös kattavan valmistelun pohjalta.

Näissä tunnelmissa lähestymme Helsingin rautatieasemaa ja suuntaamme kohti puoluekokouksen etkoja, missä ehdokkailla on vielä viimeinen mahdollisuus vakuuttaa meidät ennen h-hetkeä.

Karoliina Sänisalmi ja Silja Keränen, Kainuun virallinen puoluekokousdelegaatio