Kainuun Vihreät r.y.                             JULKILAUSUMA

Hallituksen kokous 21.11.2013

Kainuun Vihreiden hallitus keskusteli kokouksessaan ely-keskuksen tarkastuksissa ilmenneistä katkoksista töissä, joilla Talvivaara Oyj pyrkii saamaan jätevetensä hallintaan ja varautumaan tulevan kevään tulviin. Kainuun Vihreät edellyttää, että ympäristön suojelun tasosta pidetään huolta ja että vesistöjen suojelun parantamiseksi aloitetut työt jatkuvat kaikissa olosuhteissa.