Ely-keskus on hyväksynyt Talvivaaran uuden tarkkailuohjelman.

”Vesistötarkkailun olennaisin täydennys on kaivosvesien sisältämien haitta-aineiden yhteisvaikutusten selvittäminen eri eliöryhmiä kuvaavilla pitkäaikaistesteillä. Testeissä käytetään Talvivaaran vaikutusalueen kuormittuneita luonnonvesiä. Selvitys tulee tehdä ensi vuoden loppuun mennessä. Lisäksi vedenlaadun tarkkailua laajennettiin Vuoksen vesistönsuunnalla Syvärille ja Haajaistenjärvelle.”

Ely-keskuksen tiedote