Kuhmon Vihreiden toimintaa vuonna 2014 18.5.2015

Kuhmon Vihreät luottamushenkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon kuntalaisten hyväksi ja vihreitä arvoja edistäen hyvässä yhteistyössä muiden puolueiden kanssa.

Merkittävä ponnistus vuonna 2014 oli Jonkerin erämaajärven ranta-asemakaavaesitykseen vaikuttaminen ja lopulta hyväksytystä kaavasta valittaminen Oulun hallinto-oikeuteen. Vihreiden muistutus ensimmäisestä kaavaesityksestä johti rakennuspaikkojen määrän vähentämiseen, mutta muutos ei ollut riittävä järven erämaaluonteen säilyttämiseksi, joten Vihreät kaupunginvaltuutetut valittivat kaupunginvaltuuston hyväksymästä kaavasta Oulun hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on edelleen kesken.

Toinen vaikuttava teko vuonna 2014 oli valtuutettu Marja-Stiina Suihkon lehtikirjoitus, jonka myötä Kuhmon kaupunki päätyi alakoulun rakentamista koskevassa prosessissa lunastamaan itselleen ja purkamaan vanhan käytöstä poistetun lukiorakennuksen, joka olisi muussa tapauksessa jäänyt vanhojen autojen harrastajien varastotilana keskelle koulumiljöötä.

Valtuutettu Suihko oli myös mukana Kuhmon petotyöryhmässä, jonka laatima loppuraportti on tasapainoinen ja petoasian eri näkökulmat hyvin huomioon ottava asiakirja. Valtuuston hyväksymää raporttia on sittemmin käytetty Kuhmon kaupungin kantana aika ajoin kiihkeitä sävyjä saaneessa petokeskustelussa, jossa se erottautuu edukseen kiihkottomana, punnittuna kannanottona. Suihko on myös jäsenenä uusien hankkeiden määrärahoja koordinoivassa työryhmässä.

Vihreiden aloite keskustan liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusimisesta liikenteen sujuvoittamiseksi etenkin kevyen liikenteen osalta sai vastakaikua ja valojärjestelmän uusiminen tapahtuu vuonna 2015. Aloite kevyenliikenteen väylien hiekoittamisesta talvisin siten, että potkurilla liikkuminen kävisi helpommin, ei ole toistaiseksi toteutunut Vihreiden toivomassa muodossa ja potkurikaistojen hiekoittamatta jättäminen jää teknisen toimen harkinnan varaan ilman kokonaisvaltaista suunnitelmaa potkurikaistaverkostosta.

Valtuutettu Erkki Mäntymäen vuonna 2012 tekemä aloite Kuhmon nuoriso-ohjelman päivittämisestä ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä valmistui alkuvuonna 2015. Pitkään valmistelussa ollut nuoriso-ohjelma kerää yhteen nuorten toiveita ja esittää niiden toteuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mutta nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen ohjelma ei vastaa riittävällä tavalla.

Kuhmon Vihreät järjesti vuonna 2014 valtakunnallisen Vihreän työpäivän yhteydessä oman tapahtuman, jossa kerättiin kuntalaisten ideoita tekemättömistä ja tekemisen arvoisista töistä. Kuhmon vihreät vie Vihreän työpäivän aikana kerättyjä ajatuksia eteenpäin vuonna 2015.

Vuodesta 2015 alkaen Vihreiden vaikutusmahdollisuudet Kuhmon kaupungin päätöksenteossa ovat parantuneet Vihreiden saatua paikan kaupunginhallitukseen valtuustokauden loppuajaksi Vasemmistoliiton kanssa tehdyn paikkajakosopimuksen perusteella. Vihreiden varsinainen jäsen Kuhmon kaupunginhallituksessa on Marja-Stiina Suihko ja varajäsen Mari Heikura.

Kuhmon Vihreiden valtuustoryhmä

Erkki Mäntymäki & Marja-Stiina Suihko