Toimintakertomus 2014

Kainuun liitto

Maakuntavaltuusto kokoontui vuonna 2014 kaksi kertaa.

Kainuun maakuntastrategiaa vuodelle 2035 työstettiin kevät ja se hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa kesäkuussa 2014. Keväällä oli lausuntokierros maakuntastrategiasta, ja siihen lähetettiin Kainuun Vihreiden lausunto (https://www.kainuunvihreat.fi/2014/05/13/lausunto-maakuntaohjelman-kainuu-ohjelma-2014-2017-luonnoksesta/). Iloksemme huomasimme, että kommenttejamme oli huomioitu lopullisessa strategiassa.

Maakuntavaltuuston kokouksessa esitin kahta muutosta. Toisessa muutettiin linjausta turpeentuotannon tulevaisuudesta ympäripyöreämmäksi. (Pohjaesitys: Turpeen tuotanto ja käyttö säilyy samalla tasolla. Muutoksen jälkeen: Energiantuotannon ympäristövaikutuksia tulee pienentää.) Se hyväksyttiin yksimielisesti, ja on siten ihan hyvä. Toisessa esitin kartoista poistettavaksi Oulujärven ylitystietä. Äänestyksessä esitykseni hävisi 25-10.

Joulukuun kokouksessa hyväksyttiin kaupan vaihemaakuntakaava. Nostin kokouksessa esille ylimitoitetut kaupan tilantarpeen kasvuennusteet (1. vaihtoehdossa kaupan tilantarve kasvaisi 67 % ja 2. vaihtoehdossa 90 % vuodesta 2012 vuoteen 2030). Jos tilantarve mitoitetaan tällaisten kasvulukujen perusteella, jää kaavan ohjausvaikutus kyseenalaiseksi. En kuitenkaan tehnyt muutosesitystä asiasta.

Virallisten kokousten lisäksi liitto on järjestänyt erilaisia seminaareja, joihin olen pyrkinyt osallistumaan. Esimerkiksi nuorisofoorumi 5.4, Kainuun tulevaisuus-foorumi 7.4 ja 11.11 Kainuun viestintäfoorumi.

Silja Keränen