Marja-Stiina Suihko
Kuhmon kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja.

marjastiinasuihko@gmail.com

marja-stiina-suihko-kuhmo

”Vihreä jo ennen kuin vihreitä oli olemassakaan”, totesi opiskelukaverini kuultuaan
asettumisestani kuntavaaliehdokkaaksi. Politiikkaan päätin lähteä mukaan sekä
maapallon tilan että paikkakunnan asioiden vuoksi. Lisäksi olen periaatteellinen pasifisti.

Tärkeitä puolustettavia asioita minulle ovat Kuhmon vahvuudet: luonto ja kulttuuri.
Luonto merkitsee minulle sekä osaa maapallon ekosysteemissä että henkisen hyvinvoinnin
lähdettä. Retkeilen, hiihdän, melon, vaellan – rakastan istua nuotiolla ja kuunnella virtaavan veden ääntä. Kuulun Lentua-Seuraan ja olen sen hallituksen jäsen. Olen mukana puolustamassa Jonkerijärven säilyttämistä luonnontilaisena rakentamattomana erämaajärvenä. Kaavavalitus KHO:ssa vetämässä.

Kulttuuri on syy, miksi muutin vuonna 2000 Kuhmoon. Ilman Bachia ja Kamarimusiikkia olisi vaikea
kuvitella elämää. Olen Kuhmon Musiikkiyhdistyksen puheenjohtaja. Puolustan Kuhmon Musiikkiopistoa ja koko Kuhmo-taloa henkisen kasvun keskuksena. Puolustan jokaisen lapsen ja nuoren pääsyä taiteen pariin, musiikin maailmaan ja kirjallisuuden salaisille poluille.
Kansalaisopisto ja kirjasto tarjoavat sivistystä kaikille – siksi niiden toimintaedellytyksistä on pidettävä hyvää huolta.

Kouluasiat ovat ammattini puolesta minulle tärkeitä. Uuden opetussuunnitelman myötä toivon koulun muuttuvan lopultakin sellaiseen yhteistoiminnalliseen ja nuoria tasa-arvoisesti kannustavaan suuntaan, jollaiseksi koulun jo teiniaktiivivuosina suunnittelimme.

Kuhmon strategian painotuksista ”lapset ja nuoret” etusijalla on minulle läheisin. Ajattelen, että siellä, missä lasten ja nuorten on hyvä olla, voivat aikuisetkin hyvin. – Suosin lähiruokaa ja muutenkin paikkakunnan omia palveluja.

Kunnalliselämään kaipaan osallistavia toimintatapoja: asukkaiden kuulemista, ideoivia työpajoja, monipuolista vuorovaikutusta kuntalaisten ja kunnan päätäjien sekä virkamiesten välille. Valtuuston kokousten videointi on tällä tiellä ensimmäinen askel.

Olen kokenut, että vaikka vihreät voivat olla Kainuun maaseudulla kummajainen, on meille tilaa ja tilausta: vihreiden ääntä kuunnellaan päätöksenteossa ja vihreät saavat tukea ja kannustusta kuntalaisilta. Kuhmossa tämä on viimeksi tullut esiin maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa.