Talvivaaran kaivoksen muuttaminen uraanikaivokseksi

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE Satu Hassi (Verts/ALE) 3.3.2010 Suomalaisessa Kainuun maakunnassa sijaitsevasta Talvivaaran kaivoksesta aiotaan ryhtyä ’ottamaan talteen’ uraania. Kaivosyhtiö pyrkii toteuttamaan tämän muutoksen ilmoitusasiana, hakematta...