Viime viikkoina on lehdissä ollut kirjoituksia siitä, että turpeenpolttoon kohdistuva ympäristövero on syynä hiilen käytön kasvuun energiatuotannossa. Pääsyyllistä on kuitenkin etsittävä toiselta suunnalta. Hiilidioksiditonnin liian alhainen hinta päästömarkkinoilla ei riittävästi ohjaa uusiin energian tuotantotapoihin, eikä siten kannusta valitsemaan ilmaston kannalta vähemmän haitallisia vaihtoehtoja.

Vaikka hiilen korvaaminen turpeella olisikin kansantalouden kannalta hyvä asia, ympäristön kannalta se ei sitä ole. Kun verrataan hiilidioksidipäästöjä tuotetun energian määrään, turpeen poltto on ilmastovaikutuksiltaan jopa haitallisempaa kuin kivihiilen. (Turve: 382 kg/MWh, kivihiili 341 kg/MWh. Lähde: Motiva 2004). Turpeennosto aiheuttaa myös kiintoaine-­ ja ravinnepäästöjä vesistöihin. Kotimaisuutensa vuoksi pidämme kuitenkin turpeen käyttöä kivihiiltä parempana vaihtoehtona, niin kauan kun turvetta voidaan nostaa tuotantokuntoon jo saatetuilta suoalueilta.

Energiapuun polton lisääminen toisi sekä ympäristön että kansantaloutemme kannalta toivotumman tuloksen etenkin syrjäisillä, metsävaltaisilla seuduilla. Metsähakkeen käytön lisäämiseksi sen tukea tulisi parantaa päästöoikeuksien hinnan ollessa alhaalla. Nykyisillä tukiperusteilla metsähakkeen tuki kasvaa sitä mukaa, kun päästöoikeuden hinta laskee, jotta hakkeen kilpailukyky pysyisi. Mekanismi ei kuitenkaan enää toimi, kun päästöoikeus putoaa alle kymmenen euroa. Päästöoikeuden hinta on talvesta 2013 lähtien ollut alle 5 euroa tonnilta.

Metsähakkeen käyttöä edistämään tarvitaan myös investointitukea voimaloille, jotta kivihiilivoimalat voidaan muuttaa hakekäyttöön sopiviksi.

Lisäksi odotamme, että hallituksen budjettiriihessään tekemät päätökset korottaa energiaverotusta sähköluokka 1:ssä 120 miljoonalla ja mm. voimaloiden ympäristöveroa 90 miljoonalla eurolla omalta osaltaan ohjaavat energian tuotantoa kestävämpään suuntaan ja ennen kaikkea kannustaa energiansäästöön.

Kainuun Vihreät,
vuosikokous 27.3.2014.