Kainuun Vihreiden syyskokous su 14.12

Kainuun Vihreiden mielestä Talvivaaran vesienkäsittelyn ongelmat pitää ratkaista muutoin kuin rakentamalla purkuputki Nuasjärveen. Ensin pitää selvittää ja kokeilla eri vaihtoehdot vesien puhdistamiseksi. Se on järkevää nyt, kun kaivosyhtiön kuluista vastaa pääosin valtio.

Tähänastinen toimintatapa ei ole ollut luottamusta herättävä. Suunniteltu putki vedenottamiseksi onkin muuttunut putkeksi jätevesien johtamiseksi. Aiemmat mallinnukset eivät ole pitäneet paikkaansa esimerkiksi pölypäästöjen osalta. Suuria vahinkoja on sattunut muutaman vuoden aikana useampia.

Ylimääräisten vesien johtaminen kaivokselta Nuasjärveen ei tee kaivoksesta ympäristöystävällistä, vaan laajentaa vain päästöjen vaikutusaluetta. Purkuputkea ei tule rakentaa, koska kainuulaiset puhtaat, suuret vesistöt ovat mittaamattoman arvokkaita.

Kainuun Vihreät tavoittelevat, että Kainuusta valitaan vihreä kansanedustaja kevään eduskuntavaaleissa. Seuraavissa kuntavaaleissa tavoitellaan vaalimenestystä, joka oikeuttaa paikkoihin sekä maakuntahallituksessa että sote-kuntayhtymän hallituksessa.

Kainuun Vihreiden puheenjohtajaksi valittiin Minna Parkkinen Kajaanista ja hallituksen jäseniksi Ville Nyman ja Pekka Huttu-Hiltunen Kuhmosta, Juhani Kela Suomussalmelta sekä Pirkko Närhi, Kalle Kunnas ja Kari Suutari Kajaanista. Hallituksen kokouksissa kainuulaisilla vihreillä valtuutetuilla, Sanni Väisäsellä, Silja Keräsellä, Marja-Stiina Suihkolla ja Erkki Mäntymäellä, on läsnäolo- ja puheoikeus.