KOULUTUS KESKIÖÖN

 

Koulu on rakennus, jonka sisällä tulevaisuutemme luodaan. Maamme menestys on perustunut tasa-arvoisiin koulutusmahdollisuuksiin. Tulevien maakuntauudistusten myötä koulutuksesta ja sivistyksestä tulee vastedes kuntien tärkein tehtävä. Tavoitteenamme on lasten ja nuorten varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen laadun tukeminen ja säilyttäminen jatkossakin.

 

PORUKALLA ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN

Ilmastonmuutos on pysäytettävä nyt, jotta lapsillemme jäisi elinkelpoinen maailma. Kunnissa tehtävillä päätöksillä on iso merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Vihreät haluavat varmistaa, että työ jatkuu ja kehittyy myös Kainuussa.

 

PUHDAS YMPÄRISTÖ JA MONIMUOTOINEN LUONTO

 

On tärkeää pitää jatkossakin huolta kauniista vesistöistä, ulkoilureiteistä, metsistä ja luonnon nähtävyyksistämme, jotta mahdollisimman moni pääsisi niistä nauttimaan. Matkailun kehittäminen Paltamossa lisää kuntamme houkuttelevuutta ja virkistää talousnäkymiä. Tulevaisuuden teollisuushankkeita suunniteltaessa on syytä ottaa tarkoin huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Nykyaikaiset työpaikat voidaan synnyttää tavoilla, joilla ei uhata turhaan ympäristöä.
PALTAMOSSA ON HYVÄ OLLA  – TEHDÄÄN YHDESSÄ KEHITYSTÄ JA KASVUA

 

Ihmiset ja alueen toimijat luovat elinvoiman. Työllistymisen kehityssuunta on tärkeää pitää noususuhdanteessa. Työ- ja elinkeinopalveluiden toimivuutta täytyy tuoda jatkossa myös kuntatasolle konkreettisemmin, jotta jokainen saa riittävästi tukea ja ohjausta työllistymiseen. Myös yritysten työllistämis- ja toimintamahdollisuuksia Paltamossa on tuettava.

 

TULEVAT SUKUPOLVET KESKIÖSSÄ JA ERITYISRYHMÄT MENOSSA MUKANA

 

Tarvitsemme kunnan, joka pitää huolta jokaisesta – etenkin niistä jotka eivät itse siihen kykene.
Haluamme saavuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden myös Paltamossa – antaa kaikille vapauden elää omana itsenään. Yhteisymmärrys ja hyväksyminen luo positiivista ilmapiiriä kaikille!