Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu on käynnistynyt. Valtionvarainministeriö on asettanut Kainuun mallin seurantaryhmän. Se tekee oman ehdotuksensa Kainuun mallin jatkosta. Kainuulaisten on nyt ensisijaisesti itse kumppanuustahoineen pystyttävä sopimaan kevääseen 2010 mennessä, millaisen Kainuun he haluavat asukkailleen tulevaisuudessa. Tällä esityksellä on käsityksemme mukaan suurin painoarvo maan hallituksen päättäessä Kainuun mallin jatkosta. Eri tahojen esitykset on oltava eduskunnassa syksyllä 2010.

Kainuun Vihreät on ainoa poliittinen ryhmä, joka jo tässä vaiheessa julkisesti kannattaa kokeilun kehittämistä ja vakinaistamista tai laajentamista vuoden 2012 jälkeen. Vihreiden käsitys on, että maakuntavaali on Kainuun itsehallinnon perusta. Maakunnallisesta aidosta edustuksellisesta demokratiasta ei tule Kainuussa luopua, vaan päinvastoin maakunnan kokemuksia voidaan hyödyntää maakunnallisen demokratian levittämisessä koko valtakuntaan.

Vuoden 2008 Kainuun maakuntavaalin vaalipäivän äänistä hylättiin peräti 5,1 %. Kaiken kaikkiaan maakuntavaalissa v. 2008 on ollut hylättyjä ääniä 1548 kpl. Vihreiden mielestä äänestäjän oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että Kainuun maakuntavaalia ongelmat selvitetään ja vaalitapahtumaa kehitetään. Esitämme asian ottamista Kainuun hallintokokeilun jatkovalmisteluun paikallisesti sekä seurantatutkimuksen yhdeksi aihealueeksi.