1. Korkea-asteen koulutus

Jokaisessa maakunnassa pitää olla korkea-asteen koulutusta ja siihen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kajaanin ammattikorkeakoulu on Kainuun ainoa opetusta tarjoava korkeakouluyksikkö ja sen toimintaedellytykset itsenäisenä ammattikorkeakouluna tulee turvata.

Perustelu:

Tavoitteena on itsenäisen ammattikorkeakoulun peruskriteerien kirjaus seuraavaan hallitusohjelmaan ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (KESU) 2011 – 2016. Näitä ovat ainakin yksi itsenäinen korkeakouluyksikkö jokaisessa maakunnassa, erityisesti silloin kun etäisyys lähimpään ammattikorkeakouluun on yli 150km ja toimipaikan opiskelijamäärä on yhä vähintään 1500 opiskelijaa ja koko opiskelijamäärä on keskitetty yhdelle kampusalueelle.

2. Kainuun malli 2017

Eduskunta jatkoi lakimuutoksella15.2.2011Kainuun hallintokokeilua siten, että se päättyy 2016 (Hallituksen esitys HE 269/2010 vp , Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 31/2010 vp)

Valtioneuvoston tulee valmistella erillislaki Kainuun maakunnalle, joka vakinaistaa menestyksekkään kokeilun avulla syntyneen mallin.

Perustelu:

Kainuun hallintokokeilun vakinaistaminen vuoden 2013 alusta päätyi mm. kokoomuksen vastustukseen ja viestittämiseen, että ”malli sopii Kainuuseen, muttei muualle”. Kainuun kokeilun tulokset ovat arvioitu ja puhuvat puolestaan. Mainittakoon, että PARAS- puitelain mukainen kuntien ja niiden yhteistoiminta-alueiden muodostaminen ja tulokset palvelujen turvaamisessa ovat heikkoja.

3. Kainuun ja Itä-Suomen saavutettavuuden parantaminen

Kainuun ja muun Itä-Suomen alueiden saavutettavuuden parantamiseksi (liite 1: aikaetäisyydet) hallitusohjelmaan tulee ottaa raideliikenteen toimintaedellytysten ja palvelukyvyn parantaminen sekä alueiden saavutettavuuden kehittämisohjelma.

Raideliikenteen palvelutason parantaminen (K:ni-Helsinki välillä) on Kainuun ja Itä-Suomen näkökulmasta ensisijainen tavoite. Matka-aikojen lyhentäminen, aikataulut sekä yöjunavuorojen palautukseen kohdistuvat toimet tulee ottaa hallitusohjelmaan.

Perustelu: Eri alueilla asuvien ihmisten yhdenvertaisuus jne. Katso saavutettavuustilanne liitteestä. Avaa linkki

Hyvä lähde:Liikenneolosuhteet 2035 ym. http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/fi/liikennevirasto/Visio_strategia/liikenneolosuhteet2035