4.9.2018

Kiitos mahdollisuudesta kommentoida maakuntakaavaluonnosta. Ja kiitos myös havainnollisesta esityksistä, joihin oli koottu kaavan keskeisimmät muutokset!

Kommenttimme ovat seuraavat:

1.
Nyt kaavaan oltaisiin merkitsemässä ’matkailun kannalta merkittävät luonnonrauha-alueet ja Natura-alueet’. Erittäin hyvä asia!

Muutama pointti niihin liittyen:
– Luonnonrauha-alueiden aluerajausten on syytä olla suuremmat, jotta ko. alueet oikeasti ovat luonnonrauha-alueita.
– Alueiden nimestä on syytä poistaa ’matkailun kannalta’, koska alueet ovat merkittäviä muutenkin kuin vain matkailun kannalta.
– Jonkerinjärvi rantoineen tulee lisätä luonnonrauha-alueeksi maakuntakaavaan.
– Elimyssalo on ainutlaatuinen ja hieno alue ja ansaitsee luonnonrauha-aluemerkinnän. Sen vieressä kulkeva moottorikelkkareitti /vapaa moottorikelkkailualue on siirrettävä kauemmas, koska nykyisellä sijainnilla reitti häiritsee Elimyssalon rauhaa.

2.
Turvetuotannolle on tehty useita aluevarauksia. Maailma on kuitenkin menossa siihen suuntaan, että turvetuotannosta luovutaan lähes kokonaan (p.l. kuivike- ja kasvualustakäyttö). Aluevarauksia ei siksi juurikaan tarvita eikä niitä siksi ole syytä olla näin monia maakuntakaavassa.

3.
Oulujärven ylitystie on syytä poistaa kaavasta. Tietä ei koskaan tulla toteuttamaan, koska se maksaa todella paljon. Lisäksi sillä on negatiivisia vaikutuksia luontoympäristöön.

4.
Kajaanin Jormuan alueen kaivostoiminta-aluevaraukset tulee poistaa (Tyynelä, Jormua ja Maailmankorpi). Varaukset ovat ihan kylän ja asutuksen keskellä / tuntumassa. Lisäksi alueen luonto on haavoittuvaa. Kaivostoiminnan päästöt pilaisivat Mieslahden ja Jormuanlahden sekä heikentäisivät koko alapuolisen Oulujärven vesistön veden laatua. Lisäksi Pohjajoen ainutlaatuinen vesiympäristö kärsisi merkittävästi.

Lisätietoja
Silja Keränen
0500 190 683, silja.keranen@iki.fi
Kainuun vihreät vpj, Kainuun maakuntavaltuuston jäsen