Kainuun Vihreiden mielestä Tyynelään ei tule perustaa kaivosta ja siitä syystä suunnitelmista pitäisi luopua.

Alue sijaitsee lähellä asutusta: aktiivisen, toimivan ja kasvavan kylän kupeessa. Kyläläisten asumisen edellytykset heikentyisivät merkittävästi, jos Tyynelässä alkaisi kaivostoiminta. Tällä hetkellä Kainuussa ja etenkin Kajaanin seudulla on pula osaavasta työvoimasta. Se tarkoittaa sitä, että meillä tulee olla tarjottavissa houkuttelevia asumispaikkoja. Jormuan kasvava kylä on ehdottomasti yksi tällainen paikka.

Myös luontoarvot alueella ovat arvokkaita ja ainutlaatuisia. Pohjajoen taimenkanta tästä konkreettisin esimerkki: se on Pohjajoessa luontaisesti elävä harvinainen järvitaimenkanta. Kaivoksen avaaminen tuhoaisi taimenen elinolosuhteet peruuttamattomasti.

Kaivoksen vesipäästöt heikentäisivät vesien laatua, jolla olisi vaikutusta muuhunkin (virkistyskäyttö, muut lajit) kuin taimenkantaan. Melu- ja pölypäästöt haittaisivat myös lähialueiden asukkaiden elämää.

Yhtiöllä on ollut viisi vuotta aikaa toteuttaa tarvittavat luonto- ym. selvitykset. Yhtiö ei ole niitä tehnyt.

Edellä mainituista syistä esitämmekin, että yhtiö luopuu suunnitelmistaan avata kaivos Tyynelä-kaivospiirin kohdalle. Samalla panemme ilolla merkille 17.10.2018 julkaistun kuulutuksen Jormua1-kaivospiirin lakkauttamisesta! Todella hyvä 🙂

Mielipiteen jättäjä: Kainuun Vihreät ry
Yhteyshenkilö: varapuheenjohtaja Silja Keränen, silja.keranen@iki.fi , 0500 190 683