Metsä Fibre ilmoitti rakentavansa Kemiin uuden sellutehtaan. Se on Suomen historian suurin metsäteollisuusinvestointi, joka tulee käyttämään ennätysmäärän kuitupuuta. Osa siitä hankitaan Ruotsin puolelta, mutta todennäköisesti suurin osa Pohjois-Suomesta. Myös Kainuusta.

On tosiasia, että kaikki Pohjois-Suomeen kaavaillut sellutehdas ja biotuotetehdashankkeet eivät tule toteutumaan.

Puuta ei Pohjois-Suomen metsissä loputtomasti riitä, varsinkin kun on tarpeen ottaa huomioon hiilinielujen kasvattaminen, metsäluonnon monimuotoisuuden parantaminen, luonnontuotteiden tuotanto, luonnon virkistys- ja matkailuarvot sekä uusia asukkaita houkuttelevat maisemat, metsät ja luonto.

Pohjois-Suomen talousmetsiä ei kannata riipiä teollisuuden tarpeisiin viimeistä kuitupuupinoa myöten, vaan tasapainotella puun käytössä eri intressien välillä. Se tarkoittaa, että Kemin sellutehdas- ja Oulun kartonkikoneinvestointien jälkeen uutta suurta kuitupuun käyttäjää ei Pohjois-Suomeen mahdu.

Meidän kannattaisikin nyt Kainuussa kääntää seuraava sivu.

Suunnata elinvoiman kehittämisen panokset nykyisille ja nouseville toimialoille. Meillä on ihan oikeasti valtavasti potentiaalia vähähiiliseen ja digitalisoituvaan maailmaan siirtyessä.

Kuhmossa tuotetuilla puurakentamiselementeillä on kansallinen ja globaalikin tilaus. Junia ja ratikoita tarvitaan. Samoin kuin akkukemikaaleja. Renforsin rantaan Kajaaniin on mahdollista kehittää upea kiertotalouspuisto sahan sekä bioetanolitehtaan ja sen sivuvirtojen jalostuksen ympärille. Samalle alueelle on nousemassa myös datakeskus-, konesali- ja palvelukeskuskeskittymä, jonka jatkokehityspotentiaali on mittava. Peliteollisuutta ja energiamurroksen tuomia mahdollisuuksia unohtamatta.

Koko Kainuun alueella on vahvuuksia ja mahdollisuuksia kestävässä matkailussa, elintarvikesektorilla sekä uusiutuvan energian tuotannossa. Myös pienempi ja suurempi valmistava teollisuus voi tuoda työtä, koska kiertotalouspohjaiseen maailmaan siirtyminen avaa lukuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Silja Keränen, Kajaani
Susanna Raninen, Kajaani
Nina Jyrkäs, Kajaani
Virpi Juvonen, Paltamo
Perttu Hallikainen, Kajaani
Anne Kemppainen, Kajaani
Karl Kunnas, Kajaani
Mauno Tolonen, Kajaani
Pertti Raninen, Ristijärvi

Kirjoittajat ovat vihreiden kuntavaaliehdokkaita. Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 16.2.2021.