(Lue Kainuu-ohjelmaluonnos tästä)

Vihreiden maakuntavaltuutettujen huomioita Kainuu-ohjelmaluonnokseen

Lähtökohtaisesti meidän mielestämme ohjelmassa oli todella paljon hyvää ja kokonaisuus oli pääsääntöisesti erittäin toimiva. Esimerkiksi vihreä siirtymä oli huomioitu erittäin hyvin, ja sen laajat mahdollisuudet tunnistettu. Lisäksi naisnäkökulmapilotin oppeja näkyi ohjelmassa paljon – niiden huomiointi onkin Kainuun kehittämisen kannalta mitä olennaisinta. Samoin mielestämme maahanmuuton mahdollisuudet oli ohjelmassa hyvin tunnistettu.

Tämän lisäksi paljon muita hyviä yksityiskohtia.

Tästä kaikesta iso kiitos!

Seuraavassa muutamia huomioita / kehittämisehdotuksia tekstin loppuviilausta ajatellen.

1.

Tilannekuvaa kannattaisi käsitellä entistä enemmän mahdollisuuksien kautta: Meillä on töitä. On hyvän elämän edellytyksiä. On vihreän siirtymän mahdollisuudet.

2.

Jos löytyisi viisastenkivi visioon, joka määrittelisi vuoden 2040 tavoitetilan sekä konkreettisesti että innostavasti – olisi tärkeää.

Kainuu – paras paikka elää. ?

3.

Pohdittavaksi, ja ohjelmaan ajatukseksi:

Miten ollaan nykyaikainen maakunta?

Miten saada koulutettu työvoima tulemaan ja jäämään?

Meidän mielestämme Kainuun tulee olla nykyaikainen maakunta, joka tunnistaa monimuotoisuuden ja -kulttuurisuuden, ja maakunta, jossa myös vähemmistöjen oikeudet tunnistetaan. Maakunta, joka aidosti turvallinen kaikille. Tämän olisi syytä välittyä Kainuu-ohjelmasta nykyistä paremmin.

4.

Viestintään – yleisesti ja tämän ohjelman viestintään liittyen: ei ole hyvä puhua ihmisten tai muuttajien houkuttelusta tai ihmisten saamisesta Kainuuseen. Se kuulostaa helposti väkinäiseltä, epätoivoiselta, eikä todellakaan houkuttele tänne ketään.

Puhutaan ennemmin siitä, että täällä on hyvä elää ja asua. Elämä on merkityksellistä, mielekästä ja turvallista. Ja nyt on niitä töitäkin. Täällä tulee sellainen olo, että yksilöllä on väliä.

5.

Meidän kehittämisen keskeisin pullonkaula – eli osaavan työvoiman saanti ja muuttoliike – oli tunnistettu ohjelmassa erittäin hyvin. Kannattaa vielä käydä ohjelma läpi siitä näkökulmasta, että onhan toimenpiteitä tarpeeksi osaavan työvoiman saantiin liittyen.

Samalla kannattaa huomioida se positiivinen kierre, jonka positiivinen muuttoliike parhaillaan luo. Kriittinen massa – eli riittävä pohja ihmisiä – luo osaltaan uusia työpaikkoja.

6.

Arvot. Meidän mielestämme ehdotetut ovat olivat hyvät ja tärkeät. Olemme niiden kannalla.

Hieman säätöä olisi kuitenkin syytä tehdä.

Positiivisuus tai suvaitsevaisuus – kohtaan:

  • Monimuotoisuus kannattaa ymmärtää voimavarana, ei uhkana. Ja tärkeää on luoda turvallinen yhteiskunta kaikille (ml. myös kantasuomalaisista koostuvat vähemmistöt)

7.

Sivun 10 Hyvinvointi ja elinvoima – lukuun olisi hyvä lisätä naisnäkökulmapilotin asioita enemmän mukaan.

8.

Meidän näkemyksemme mukaan KaiCell-hanke ei ole tarpeellinen. Sen puunhankinta ei ole ekologisesti kestävällä pohjalla. Lisäksi, tilanteessa, jossa meillä on a) jo nyt työvoimapula ja b) vähyys etenkin nuorista naisista, ei mitään järkeä luoda liutaa uusia miestyöpaikkoja. Tämän lisäksi KaiCell-hanke vie johtavien viranhaltijoiden ja poliittikojen arvokasta työaikaa ja energiaa – se on väistämättä pois muusta tekemisestä. Investoinnin toteutuminen on todella epävarmaa. Kehityksen kannalta olisi huomattavan paljon järkevää keskittyä realistisempiin elinkeinoihin ja tuloksekkaampaan elinvoimatyöhön, myös biotalouden saralla. Ja tämä kaikki siis sen lisäksi, että hanke ei lähtökohdiltaan ole luonnon kannalta kestävä.

9.

Vihreä siirtymä lukuun, sivulle 18.

Tavoitteeksi vuodelle 2040 on tarpeen laittaa hiilinielutason kasvattaminen.

Hiilivarastojen osalta kannattaa linjata maksimointi. Ja siinähän puurakentaminen on olennainen asia. Puurakentamista on tärkeä kannustaa myös yksityiselle (ei vain julkiselle) puolelle.

10.

Sivulla 22 Hyvinvointi & työllisyys

Tavoitteena yhteiskunta, jossa kaikilla turvallista ja hyvä olla.

Eli toteutetaan antirasistista strategiaa, tiedostetaan rakenteellinen naisviha ja rasismi ja tehdään toimia niiden vähentämiseksi, tunnustetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet, työskennellään aidosti tasavertaisen maakunnan puolesta.

Ehdotus strategiseksi toimenpiteeksi: traumatietoisuus- ja tasavertaisuuskoulutukset henkilöstölle

11.

Sivulla 26 positiivinen maakunta, mainetyö ja kulttuuri – mitä on kainuulainen kulttuuri?

Ettei jää vain aiemmin vanhan kulttuurin muisteluun ja nostamiseen, on tärkeää huomioida nykykulttuurin: Hyrynsalmen Mustarinda ry, Kajaanin Routa nykytanssin edistämisyhdistys, vapaa ammattiteatteri Vaara-kollektiivi, Taidemuseon oma näyttelytuotanto jne.

12.

Edellä mainittu nykykulttuuri (tanssi, Vaara, Mustarinda…) myös matkailun kehittämiseen. Sivu 41.

13.

Hyvä lause! s. 29 “nuorten arvomaailman muutokset ja tuetaan nuorten yrittäjyyttä”

Onkin tärkeää ymmärtää arvomaailma: aidosti tasa-arvoinen Kainuu – läpäisevä teema koko ohjelmassa ja strategiassa

Lapset ja nuorethan ovat jo käytännössä kasvaneet monimuotoiseen ja monikulttuuriseen yhteiskuntaan.

14.

Matkailu s. 40

Kestävä matkailu johdantoonkin ja muutenkin lukuun vahvemmin esille

Kainuun matkailualueiden kannattaa lähteä mukaan Sustainable Travel Finland -sertifikaattiin ja näin osaltaan varmistaa se, että toiminta on vastuullista ja etenkin se, että ollaan vastuullisen matkailun kohteena mukana, eikä menetetä sitä markkinapotentiaalia.

15.

Teknologiateollisuuteen liittyvät kirjaukset olivat erityisen ilahduttavia.

16.

S. 50. on todettu, että metsäenergiavolyymi maksimaalisesti käyttöön. Se ei tavoitteena ole lainkaan järkevä – itse asiassa päinvastoin. Nyt turpeen korvaamisen hetkellä puuta tarvitaan hieman aiempaa enemmän. Kuitenkin, energiateollisuuden ja energia-alan selvä suunta on pois polttoon perustuvasta lämmöntuotannosta. Kaukolämpöä tullaan tuottamaan hukkalämmöistä, maalämpökaivoista, aurinkoenergialla, jolloin keskeisenä järjestelmän osana on myös lämpöenergian varastointi.

(Tämä murros ei siis koske puun pienpoltto saunan kiukaissa ja leivinuuneissa, ym…)

17.

Sivulla 53 kansainvälistyminen

Maahanmuuttoa ei tule nähdä vain resurssina, vaan monimuotoisuus ja monikulttuurisuus rikkautena. Onnistunut integraatio sisältää tervetulleen olon myös strategian tasolla.

Mitä “meidän Kainuu” sisältää?

18.

Saavutettavuus on kovin kirjoitettu elinkeinoelämän näkökulmasta, kuten Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelmakin on tehty. Elinkeinoelämän tarpeet tulee toki huomioida, mutta ihan yhtä lailla meidän kainuulaisten ihmisten tarpeet, kun puhutaan liikennejärjestelmästä ja saavutettavuudesta. Etenkin se on tärkeää nyt, kun meidän kehityksen pullonkaula on osaavan työvoiman saanti ja hyvän asuinympäristön tarjoaminen uusille asukkaille.

19.

S. 60 kiinnitettiin huomiota CO2-ekv -päästöjen yksikköön. Siinä tulisi olla joko Mt, kt tai t CO2-ekv. (Oletettavasti kt, mutta asia on syytä tarkistaa.) Sama on ainakin sivulla 18, ehkä muuallakin.

20.

Ohjelma sukupuolivaikutusten arvioinnista olemme erittäin iloisia! Hyvä, että sellainen tehdään.

Vihreiden maakuntavaltuutetut
Silja ja Karoliina