Kainuun vihreät otti syyskokouksessaan 12.11.2021 kantaa Kainuun keskussairaalan synnytystoiminnan pysyvän luvan puolesta:

Kainuun keskussairaalan synnytystoiminnalle pysyvä lupa

Kainuun keskussairaalan synnytysyksikkö toimii tällä hetkellä määräaikaisen poikkeusluvan turvin. Poikkeuslupa on katkolla vuoden 2022 lopussa. Tällainen poikkeuslupamenettely pohjautuu valtakunnalliseen keskittämisasetukseen, jossa synnytysten vähimmäismääräksi on asetettu 1000 synnytystä vuodessa. Tälle raja-arvolle ei kuitenkaan ole esitetty selkeitä perusteitä – ei synnytysten turvallisuuden tai edes taloudellisten säästöjen näkökulmasta.

Kainuun vihreiden mielestä synnytystoiminnan jatkuminen Kainuussa on äärimmäisen tärkeää. Ilman päivystävää synnytyssairaalaa synnytysmatkat kasvaisivat kohtuuttoman pitkiksi, ja matkasynnytykset sekä synnytysten käynnistämiset kasvattaisivat lasten ja äitien turvallisuusriskiä huomattavasti.

Synnytysyksikön toiminta edellyttää ympärivuorokautista naisten- ja lastentautien sekä anestesian ja kirurgian päivystystä. Näin ollen synnytystoiminnan myötä Kainuun keskussairaala säilyy ympärivuorokautisesti päivystävänä sairaalana. Tällä on väliä kaikille kainuulaisille, etteivät matkat sairaalapäivystykseen kasva kohtuuttomiksi myöskään muissa äkillisissä tilanteissa.

Synnytystoiminnalla ja päivystävällä keskussairaalalla on myös todella merkittävät positiiviset vaikutukset koko maakunnan elinvoimaan. On myös tärkeä huomioida positiivinen kehitys, kun synnytysmäärät ovat kasvaneet. Tänä vuonna voi jopa 800 synnytystä tulla täyteen. Osa tästä on Kainuun ulkopuolisten synnyttäjien ansiosta, mutta myös Kainuussa syntyy tänä vuonna enemmän vauvoja kuin vielä pari vuotta sitten.

Kainuun vihreät kannattaa, että Kainuuseen haetaan pysyvää lupaa synnytystoiminnalle. Samalla Kainuun vihreät edellyttää, että pysyvän luvan saamiseksi tehdään hartiavoimin töitä. Olemme osaltamme valmiita tähän tärkeään ja mittavaan edunajamisponnistukseen, ja haastammekin mukaan muut puolueet sekä olennaiset julkiset tahot.