Kuntavaaliohjelma 2012

K a i n u u n v i h r e ä t k u n n a l l i s v a a l i o h j e l m a 2 0 1 2 Vihreä kunta on ihmistensä yhteisö Kunnan tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäminen. Hyvinvoinnin edistämiseksi kunta luo edellytyksiä mm. elinkeinotoiminnan ja...